zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Szkolenia

Nasza oferta szkolenia , adresowana w szczególności do młodzieży i nie tylko. Jest jednocześnie propagowaniem żeglarstwa oraz Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej. Prowadzone zajęcia na wodach zatoki, czasami bardzo wymagającego akwenu, na którym warunki hydrometeorologiczne zbliżone są do tych panujących na morzu pozwoli wam w pełni oswoić się oraz posiąść wiedzę niezbędną w rejsach morskich.

Kadra instruktorska

 • komendant obozu - kursu - KWŻ - 1 osoba
 • doświadczeni instruktorzy żeglarstwa - 5 osób
 • ratownik medyczny - 1 osoba

Zakwaterowanie


 • pawilony mieszkalne ośrodka, pokoje 2 i 3 osobowe
 • do dyspozycji kursantów oddajemy : świetlicę , salę do gry w ping-ponga i bilarda, boiska do gier zespołowych

Sprzęt


 • szkolenie odbywa się na jachtach typu: Nefryt, SZ, DZ, Omega

Poza szkoleniem


 • uczestnicy, pod nadzorem instruktorów biorą udział w wycieczkach , regatach żeglarskich , dyskotekach i ogniskach
 • w trakcie obozu przewidziane jest nauka szant i piosenek żeglarskich oraz ceremoniału chrztu żeglarskiego

Wymaganiana na stopień żeglarza jachtowego


 • zaświadczenie o ukończeniu kursu ,wydane przez organizatora szkolenia
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza - może być internista,lekarz pierwszego kontaktu lub innej specjalności. Na zaświadczeniu powinno być napisane, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa może przystąpić do egzaminu żeglarskiego. Zaświadczenie to może być wpisane do książeczki żeglarskiej , karty obozowej, ważne jest pół roku od daty wystawienia
 • dla osób niepełnoletnich - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • dwa zdjęcia - do patentu oraz książeczki żeglarskiej
 • dowód tożsamości
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i patent

Terminy kursu


 • 4 - 18.07.2008

Koszt kursu
Całkowity koszt kursu wynosi 1.450 zł + opłaty za egzamin i patent

Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki w wysokości 250 zł należy przesłać w terminie do 30 maja 2005 roku. Pozostałą należność za kurs należy wpłacić na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu na podany niżej adres:

Liga Obrony Kraju, Zarząd Głowny - Stowarzyszenie
ul. Chocimska 14
00-791 Warszwa
konto: BPH PBK I O/Warszawa,

Nr 54 1060 0076 0000 4010 1019 7014
z dopiskiem obóz żeglarski - turnus ...

Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka pod nr tel. (58) 6752 347, gdzie otrzymają Państwo więcej niezbędnych informacji Was interesujących.